60 lat ZSZ w Przeworsku

„Lubię wracać tam, gdzie byłem już…” zaśpiewali uczniowie podczas uroczystości związanych z obchodami jubileuszu 60. lat ZSZ w Przeworsku, które dziś odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury Przeworsk.

Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska organizatorom i wszystkim uczestnikom wydarzenia przekazała okolicznościowy adres od Leszka Kisiela Burmistrza Miasta Przeworska.

Uroczystości jubileuszowe skłaniają do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i działaniami. Jest to również czas wzruszających spotkań po latach, wspomnień o wydarzeniach i ludziach, których praca i ofiarność tworzyły dorobek szkoły. Jest to w końcu okazja do gratulacji i podziękowań, które na ręce dyrektora jubilatki Pana Stanisława Mrugały burmistrz Leszek Kisiel skierował w stronę grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników.

W czasach, gdy posiadanie dobrego zawodu jest dużą wartością, podziękował za wszelkie działania podejmowane ponad obowiązki, za serce i trud pracy z młodym człowiekiem. W liście burmistrz zaznaczył, że w tej szkole, od dziesięcioleci dokłada się wiele starań, by zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki rozwoju zawodowego, pozwalające na osiąganie licznych sukcesów. Historia placówki pokazuje, że kształcenie zawodowe zawsze było postrzegane jako istotny element edukacji.

„Winszując pięknego jubileuszu życzę, aby wspólna praca dydaktyczna przynosiła nauczycielom radość i satysfakcję. Uczniom zaś życzę, by zadowolenie z nauki było bodźcem do dalszego rozwoju, a zdobyta w murach szkoły wiedza otwierała szansę realizacji wszelkich planów i zamierzeń”.