CIUCIUBABKA ZAPRASZA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW PRZEWORSKA

Wdzięczną nazwę „Ciuciubabka” przybrało nowe prywatne przedszkole w Przeworsku, które wkrótce z pewnością wypełni się gromadą wesołych i ciekawych świata maluchów. Pierwsze przedszkole na terenie Osiedla nr 8 usytuowane zostało na ul. Pszennej.

Prywatna placówka będzie gotowa przyjąć 65 młodych wychowanków. Nabór dzieci do pierwszego oddziału rozpocznie się w marcu. Przedszkole przygotowane jest pod kątem merytorycznym również do kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

5 lutego odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem, proboszczami przeworskich parafii oraz kadrą wychowawczą i kierowniczą placówki. Ks. Jan Miazga, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla na terenie której znajduje się nowo otwarte przedszkole, poświęcił budynek. Dla najmłodszych przekazałem wielkiego pluszowego misia, a także zbiór bajek.

Budującym jest fakt rozwoju infrastruktury służącej społeczeństwu Przeworska. Starannie prowadzona polityka prospołeczna charakteryzuje się dbałością zarówno o najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców miasta. Tym bardziej cieszy otwarcie nowego przedszkola w niedługim odstępie czasu od otwarcia dziennego domu przeznaczonego dla seniorów.