„TU JEST NASZE MIEJSCE…” – DZIENNY DOM SENIOR + OFICJALNIE OTWARTY

W piątek, ostatniego dnia stycznia dokonano uroczystego otwarcia Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku. Zlokalizowany przy ul. Wiejskiej ośrodek, jest wynikiem długotrwale prowadzonej przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela polityki senioralnej, założeniem której jest poprawa jakości życia, wsparcie oraz aktywizacja osób starszych.

Przecięcia wstęgi i tym samym oficjalnego otwarcia inwestycji dokonali przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego Pani Agnieszka Szlęzak, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Majba oraz ks. prałat Tadeusz Gramatyka.

Wszystkich zebranych na uroczystości powitała kierownik Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku Krystyna Kaszuba. Zwracając się do seniorów wyraziła nadzieję, że dom seniora stanie się źródłem ich satysfakcji, aktywności w wielu dziedzinach oraz będzie okazją do zawarcia nowych, ciekawych znajomości i szczerych przyjaźni. Burmistrz Leszek Kisiel podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji, w sposób szczególny za środki zewnętrzne pozyskane dzięki wsparciu Województwa Podkarpackiego. Na ręce Pani kierownik wręczył kronikę i księgę pamiątkową, w której wszystkie piękne chwile spędzone pod gościnnym dachem senioralnego azylu będą mogły być zapisane i utrwalone.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Jolanta Chabaj-Wiater z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Radni Miasta Przeworska, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska, Skarbnik Miasta Przeworska Dorota Jarosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Darecka, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Agnieszka Storek, oraz prezesi spółek miejskich, związków i stowarzyszeń. Po części oficjalnej, zebrani obejrzeli część artystyczną. Gabrysia Sykała reprezentująca młode pokolenie przeworszczan umiliła czas śpiewając kolędy, natomiast seniorzy w przygotowanych przez siebie wierszach, przyśpiewkach i piosenkach podziękowali burmistrzowi, zaznaczając, że „Tu jest ich miejsce, tu mają swój ciasny, ale własny kąt”.

Z dniem 1 grudnia 2019 r. Dzienny Dom Senior+ stał się kolejną jednostką organizacyjną miasta Przeworska. Potężna inwestycja przebudowy i dostosowania Domu Kultury przy ul. Wiejskiej na potrzeby seniorów poprzedzona została pracami projektowymi, opracowaniami dokumentacyjnymi i licznymi pozwoleniami, obwarowanymi wieloma obostrzeniami budowlanymi, sanitarnymi i socjalnymi. Przedsięwzięcie zamknęło się kwotą 1 211 553,29 zł, w tym pozyskane przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 300 000 zł.

Dwukondygnacyjny obiekt przystosowany jest do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa budynku objęła wykonanie od strony południowej zadaszonego tarasu. Na parterze zlokalizowano salę ogólnodostępną oraz pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia. Ponadto wykonano sanitariaty dla pensjonariuszy, zaplecze socjalne dla pracowników oraz kuchnie do podgrzewania posiłków przywożonych z zewnątrz. Na piętrze budynku mieści się pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do aktywności ruchowej, gabinet terapii indywidualnej, pokój pielęgniarski oraz łazienka. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się istniejącą klatką schodową oraz windą osobową.

Od blisko miesiąca Dzienny Dom Senior+ przy ul. Wiejskiej w Przeworsku tętni życiem. Codziennie dowożeni są tutaj seniorzy, którzy przez 8 godzin kreatywnie spędzają czas poprzez realizację swoich pasji i zainteresowań podczas zajęć manualnych, artystycznych, rekreacyjnych, czy ruchowych. Nad bezpieczeństwem i komfortem pensjonariuszy czuwa wykwalifikowana kadra, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant.

FOTORELACJA