CORAZ BEZPIECZNIEJ

Od trzech lat miasto systematycznie rozbudowuje monitoring wizyjny. 9 maja 2018 r., z-ca burmistrza Wojciech Superson, z upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela, podpisał z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Misiągiewicza, porozumienie na włączenia kamer monitoringu wizyjnego spółdzielni mieszkaniowej do systemu monitoringu miejskiego. Zamontowane zostaną one na budynkach wielorodzinnych przy ul. Misiągiewicza.

Obecnie w systemie pracuje 31 kamer, część stanowią kamery zamontowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Marii Konopnickiej na budynkach wielorodzinnych położonych przy ul. Marii Konopnickiej, Jagiellońskiej, Sienkiewicza, Szpitalnej i Ignacego Krasickiego. Na mocy porozumienia pomiędzy władzami miasta a zarządem spółdzielni zostały one wpięte do rejestratorów zainstalowanych w siedzibie Straży Miejskiej w Przeworsku, gdzie zlokalizowane jest centrum monitorujące.

Po zrealizowaniu wspomnianej na wstępie inwestycji przez spółdzielnię przy ul. Misiągiewicza i montażu następnych kamer w newralgicznych punktach naszego miasta przez gminę miejską (monitorowany będzie m.in. teren ośrodka rekreacyjno – turystyczno – sportowego przy ul. Budowlanych), system liczyć będzie blisko 50 kamer.

SONY DSC