RUSZA PRZEBUDOWA UL. MISIĄGIEWICZA

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel i Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka informują o rozpoczęciu wspólnej inwestycji w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi i budowa chodnika ul. Misiągiewicza w Przeworsku  w km 0+000 ÷ 1+258”.  Roboty obejmują położenie nowej nakładki asfaltowej z regulacją studzienek oraz budowę fragmentu chodnika z przejściem dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ulicą Cukrownianą.

Wykonawcą robót jest firma Budowa Dróg i Mostów „SWOBODA” Sp. z o.o. Hawłowice. Zadanie jest realizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego z Gminą Miejską Przeworsk, której udział w finansowaniu wynosi 171 180,0 zł. Łączna wartość zadania to 342 359,10 zł.

Przebudowa drogi spowoduje utrudnienia powstałe podczas wykonywania robót, dlatego też mieszkańców i wszystkich kierowców prosimy o wyrozumiałość w takcie realizacji inwestycji.