Dorobek artystyczny Jerzego Gaczka już w Przeworsku

Jerzy Gaczek urodził się w Przeworsku w 1910 roku. Był znakomitym pianistą, akompaniatorem, korepetytorem największych polskich śpiewaków, bardzo przez nich cenionym. Spuścizna urodzonego w naszym mieście wielkiego muzyka trafiła właśnie do Przeworska.

W środę 22 listopada gościliśmy w ratuszu rodzinę artysty – jego syna Aleksandra Gaczka, córkę Urszulę Gaczek, synową Krystynę Gaczek oraz prawnuka Nikodema Gaczka, który podąża drogą pradziadka jako uczeń kl. I Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach. Goście podarowali naszemu miastu kompozycje i dokumenty ilustrujące artystyczny dorobek prof. Jerzego Gaczka. Dzięki tym dokumentom możliwe będzie w przyszłości zaprezentowanie przeworszczanom jednej z operetek skomponowanych przez pianistę.

Jerzy Gaczek kształcił się w Krakowie, ukończył tam Instytut Muzyczny, we Lwowie zdał egzamin pedagogiczny uzyskując uprawnienia do nauczania śpiewu i muzyki (1933). W latach 1934-1939 prowadził klasę fortepianu w macierzystym Instytucie, a jednocześnie był pianistą w Teatrze im. Słowackiego i współpracował z Operą Krakowską. Okupację niemiecką przebył w Krakowie dając lekcje muzyki i występując na koncertach dla Polaków, m.in. w tzw. Błękitnej Sali Filharmonii (często na cele charytatywne) i w kawiarni Domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej; przeważnie towarzyszył śpiewakom w recitalach, lecz także grał solo.

Po wojnie w latach 1945-1948 był akompaniatorem w krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia, posiadał własny zespół Kwartet PR występujący na antenie. Następnie (1948-1951) pracował jako korepetytor wokalny w Operze Śląskiej, i taką samą funkcję pełnił w Operze Warszawskiej (do 1954). Wraz z utworzeniem Operetki Warszawskiej (1954) objął tam, na dziesięć lat, kierownictwo muzyczne teatru i został dyrygentem. 1 września 1964 roku przyjął stanowisko korepetytora solistów w Teatrze Wielkim i pozostał na nim do 31 sierpnia 1980 roku – w okresie 1969-1973 był kierownikiem ekipy korepetytorów. W czasie wieloletniej pracy artystycznej współpracował między innymi z takimi artystami jak Ada Sari, Ewa Bandrowska-Turska, Andrzej Hiolski, Bernard Ładysz czy Wiesław Ochman.

Jerzy Gaczek zmarł w 2013 roku i spoczął na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.