Prace drogowo-modernizacyjne na drogach osiedla Benbenka w Przeworsku

Prace drogowo-modernizacyjne na drogach osiedla Benbenka w Przeworsku obejmują trzy odcinki drogowe. Dwa z nich to główne drogi łączące osiedle z drogami powiatowymi ul. Głęboką i ul. Misiągiewicza. Trzeci odcinek to łącznik wewnątrzosiedlowy, który z uwagi na brak odwodnienia nie miał wykonanej nawierzchni asfaltowej. Pracownicy firm tworzących konsorcjum DROSEKO Krzysztof Wojtuń i DRO BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny pomimo wcześniejszych zapowiedzi realizacji tego zadania na wiosnę 2024 już przystąpili do prac. Cieszy widok wyrównanych nawierzchni asfaltowych, krawężników oraz zjazdów.

Mieszkańcy łącznika na osiedlu już korzystają z nowego asfaltowego dojazdu. Wykonawcom pozostała do wykonania kanalizacja deszczowa na końcowym odcinku oraz wykonanie nowej nawierzchni na przewężonym odcinku drogowy. O ile aura będzie łaskawa prace te zostaną ukończone jeszcze w tym roku.