Dotacja na drogę dojazdową do pól

Dzisiaj w Przeworsku została podpisana umowa dotacyjna ze środków Województwa Podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Dobrej. Ze strony Województwa Podkarpackiego podpis pod umową złożyła Anna Huk – Członek Zarządu Województwa, a w imieniu naszego miasta Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska i Skarbnik Dorota Jarosz.Wniosek o dofinansowanie złożony początkiem tego roku przez Burmistrza Miasta Przeworska do Zarządu Województwa Podkarpackiego, 16 maja uzyskał zgodę władz samorządu województwa na przekazanie środków naszemu miastu w wysokości💰90 000,00 zł.Zaplanowana do modernizacji droga stanowi jedyny dojazd do zlokalizowanych tam nieruchomości rolnych, jak również do PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz II” w Przeworsku. Zatem, nie tylko rolnicy, ale również i miłośnicy odpoczynku na swoich ogródkach, będą mogli skorzystać z komfortowego dojazdu.Pozyskane środki pozwolą na wyprofilowanie istniejącej, często błotnistej nawierzchni drogi oraz wykonanie solidnej podbudowy tłuczniowej. Cały odcinek przeznaczony do modernizacji wynosi 500 m ➡️ Jego początek to skrzyżowanie drogi ul. Dobrej na wysokości przejazdu kolejowo-drogowego z ulicą Armii Krajowej.