Odbiór techniczny nowego mostu na Mleczce

Przedstawiciele miasta Przeworska: z-ca burmistrza Wojciech Superson oraz inspektor Elżbieta Basiak wzięli udział w odbiorze technicznym nowego mostu na rzece Mleczka, łączącego ul. Mostową w Przeworsku z wsią Gorliczyna. Po siedmiomiesięcznym okresie utrudnień komunikacyjnych związanych z realizacją tego zadania okoliczni mieszkańcy mieli sposobność zapoznania się z końcowym efektem prac. Teraz czekamy tylko na odbiór końcowy przez Powiatowy Nadzór Budowlany i …. w drogę. Jak zapewniają wykonawcy prac dopuszczenie do ruchu nastąpi niebawem. W bieżącym roku rozpocznie się również remont ul. Mostowej.