DYSKUSJA ODWOŁANA

Zaplanowana na dzień 16 marca 2020r. godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Przeworska dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gorliczyńska III” w Przeworsku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Studziańska III” w Przeworsku – nie odbędzie się.