OBIEKT KWARANTANNY

W związku z nałożonym przez Wojewodę Podkarpackiego obowiązkiem wyznaczenia obiektu użyteczności publicznej, który może zostać przeznaczony do kwarantanny osób ze stycznością z osobami podejrzanymi i/lub chorymi na choroby zakaźne, informuję, że na terenie miasta Przeworska obiektem tym jest część noclegowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku przy ul. Budowlanych 9.

Obiekt MOSiR przy ul. Budowlanych został zamknięty do odwołania. Wszystkie służby zarówno SANEPID, jak i Policja zadziałały prawidłowo i zgodnie z procedurami. Od jednej osoby pobrano próbki w celu wykonania odpowiednich testów. Na terenie budynku przebywają 3 osoby objęte kwarantanną. Obecnie oczekujemy na wyniki testów.