Dzień Patrona Miasta Przeworska św. Antoniego

Od wieków Święty Antoni zajmuje szczególne miejsce w świadomości mieszkańców naszego miasta, a już od 8 lat możemy wołać do niego w naszych potrzebach jako do Patrona Miasta Przeworska. Nie tylko kiedy coś zgubimy, ale w każdej potrzebie z niezawodnym wstawiennictwem, ciągle pomocny. Św. Antoni, miej w opiece nasze miasto i mieszkańców!