DZIEŃ PATRONA MIASTA

Święty Antoni to mądrość, wiedza, a także charyzma i empatia.
Życzę Mieszkańcom Przeworska, aby Święty Antoni z Padwy zjednoczył nas wszystkich i otoczył szczególną opieką i troską, dał potrzebną siłę oraz wsparcie w codziennym życiu. Jestem przekonany, że pod dalszą opieką Świętego Patrona uda się nam zrealizować podjęte cele i zamierzenia.

Leszek Kisiel
Burmistrz Miasta Przeworska