OBYWATELSKI PARKING JUŻ GOTOWY

Działania realizowane z budżetu obywatelskiego to przykład bezpośredniego oddziaływania mieszkańców Przeworska na miasto poprzez wybór i wcielanie w życie potrzeb lokalnych społeczności. Decyzją przeworszczan, w kategorii projekty ogólnomiejskie do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przeworska na rok 2020 wybrany został projekt: Przebudowa parkingu i placu wejściowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku, który uzyskał 2 839 głosów. Właśnie to zadanie w ostatnim czasie zostało wykonane i będzie służyć mieszkańcom.

Do prac, po wyłonieniu w przetargu wykonawcy zadania, przystąpiono w kwietniu i maju. Zakres robót obejmował wykonanie prac rozbiórkowych, prac ziemnych, regulację istniejących studni kanalizacyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia nowego parkingu to 340 m2, który otoczony został 100 m krawężnika, natomiast powierzchnia placu wejściowego (dziedzińca) to 230 m2 wraz z 100 m krawężnika. Wartość zrealizowanego zadania finansowanego w ramach środków budżetu obywatelskiego wyniosła 93 579,08 zł brutto. Inwestycję przeprowadziła firma DRO-BRUK Bogdan Wojtuń.