HOŁD POLEGŁYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Wczoraj, niestety ze względów intensywnych opadów więc bez udziału kombatantów, oddaliśmy hołd poległym i pomordowanym podczas II wojny światowej. Wspólnie ze spadkobiercami naszej historii – harcerzami z Kresów i hm. Agnieszką Bernacką złożone zostały wiązanki na grobach ofiar II wojny światowej (mogile Żołnierza z 1939 roku, grobach Nieznanych Żołnierzy, mogiłach Żołnierzy Kampanii Wrześniowej). Pamiętajmy nie tylko o poległych w walkach, ale również o tych, którzy stali się przypadkowymi ofiarami największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata…