WSPÓLNIE PRZEŻYTE PÓŁWIECZE

Złoty Jubileusz małżeństwa świętowały 10 września w ratuszu trzy pary: Kazimiera i Jan Ciąpałowie, Bogusława i Jerzy Ferencowie oraz Krystyna i Jerzy Florkowie.
Dostojni Jubilaci zostali wyróżnieni odznaczeniami Prezydenta RP za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Bogusław Duliban miałem zaszczyt wręczyć małżonkom okolicznościowe medale i gratulacje w dowód uznania za wiele wspólnie przeżytych lat, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin.
Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych.
Złotym przeworskim parom jeszcze raz życzę wszelkiego dobra, dużo zdrowia i pomyślności na dalszą drogę pełną miłości, szacunku i zrozumienia.