JUBILEUSZ 120-LECIA CHÓRU MĘSKIEGO „ECHO”

Piękny, uroczysty jubileusz 120-lecia działalności obchodził w niedzielę 24 czerwca Chór Męski „Echo”, działający przy Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku. W samo południe w okolicach bazyliki słychać było wspaniałe, mocne, męskie głosy wyśpiewujące utwory sakralne. Do wspólnego świętowania zaproszeni zostali m.in. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska oraz Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka.

Podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prałat Tadeusz Gramatyka, zebrani dziękowali Bogu za wieloletnią działalność chóru, jednocześnie wspominając zmarłych członków przeworskiego „Echo”. W okolicznościowym kazaniu ksiądz prałat podziękował chórzystom za wspaniały śpiew i reprezentowanie bazyliki oraz miasta Przeworska w całym kraju. Zaapelował również do młodych mężczyzn z Przeworska i okolicy, by chcieli się włączyć w wokalną działalność chóru i kontynuowali jego 120-letnią tradycję. Na zakończenie Eucharystii Jubilaci zaprezentowali krótki koncert, który spotkał się z gromkimi brawami mieszkańców Przeworska. 

Dalsza część obchodów miała miejsce w restauracji „Terapia”, gdzie na chórzystów z rodzinami oraz zaproszonych gości czekał uroczysty obiad. Prezes chóru Stanisław Telega, witając przybyłych podziękował za wsparcie i każdy wyraz sympatii. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel na ręce prezesa złożył serdeczne gratulacje z okazji tak szczytnego jubileuszu. Zapewnił, że miasto jest dumne z chóru, który jest godnym ambasadorem Przeworska. Burmistrz przekazał prezesowi pamiątkową statuetkę wraz z życzeniami dalszych lat wspaniałej działalności. Chórzyści prowadzeni przez dyrygenta ks. Tomasza Hryniaka w ramach podziękowania zaśpiewali pieśń, która wywarła na gościach ogromne wrażenie.

Chór Męski „Echo” został założony w 1898 roku przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Przeworsku. Bogata chóralna tradycja sięga jeszcze czasów rozbiorów. W 1898 roku odbył się pierwszy publiczny występ na wieczornicy zorganizowanej przez „Towarzystwo”, w celu uczczenia 100-letniej rocznicy urodzin narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. Uroczystość zorganizowana została z niespotykanym dotychczas rozmachem, stała się wielkim wydarzeniem w mieście, odbiła się także szerokim echem w okolicznych miejscowościach, pozostając na długie lata w pamięci mieszkańców. „Echo” będące symbolem tych wydarzeń przylgnęło odtąd do zespołu stając się jego nazwą.

Całemu Chórowi Męskiemu „ECHO” w Przeworsku składamy serdeczne gratulacje!