KOLEJNA PRZECZNICA UL. JANA III SOBIESKIEGO PO REMONCIE

Systematyczne prace remontowe na ul. Jana III Sobieskiego są coraz bardziej widoczne. Kolejna, tym razem trzecia przecznica została zmodernizowana. W ramach robót zleconych przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 636 m2. Dodatkowo położone zostały krawężniki na długości 245 mb oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 105 m2.

Wykonawcą prac była firma PBDIS BUDINSTEL, ul. Głęboka 11b, w Przeworsku. Łączna wartość inwestycji wyniosła 86 160,36 zł.