KOLEJNA ULICA ODEBRANA

Ulica Księdza Prałata A. Ablewicza została wyremontowana na całej długości – od drogi krajowej nr 4 do murów bazyliki pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (powierzchnia 510 m2) na podbudowie oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Wykonane zostało również odwodnienie wraz z przebudową krat ściekowych oraz regulacja istniejących urządzeń w pasie drogowym. Wartość całkowita inwestycji to 154 384,44 zł. Dotacja ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosła 77 480 zł. Wykonawcą inwestycji była firma F.H.U. A.S. Bruk Andrzej.