KOLEJNY ZABYTKOWY OBIEKT PRZEZNACZONY DO REMONTU

Istotną częścią zarządzania miastem jest dobrze prowadzona polityka społeczna. Przejawia się to również poprzez dbałość o infrastrukturę. Po zleconej w poprzednim roku kontroli stanu technicznego dworku „Skaliszówka”, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku okazało się, że budynek wymaga remontu dachu.

Ze względu na wiekową konstrukcję pojawiły się miejscowe przecieki w pokryciu dachowym, czy skorodowane obróbki blacharskie rynien i rur spustowych. Zaplanowany w najbliższym czasie remont dachu będzie również zabezpieczeniem przed ewentualnymi szkodami, które jak pokazuje zmienna sytuacja pogodowa, mogą zostać wywołane przez gwałtowną burzę, ulewę, czy porywiste wiatry. Wniosek o dofinansowanie inwestycji przygotowany przez kierownika ŚDS w Przeworsku Agnieszkę Storek został pozytywnie rozpatrzony przez Wydział Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie. Według kosztorysu przygotowanego w roku poprzednim, całość inwestycji szacowana jest na 336 405,83 zł.

Podczas robót wykonane zostaną także prace remontowe w korytarzu budynku, który w wyniku długiego użytkowania wymaga odświeżenia. Konieczne do przeprowadzenia prace obejmują usunięcie starej masy, przygotowanie podłoża pod nową i uzupełnienie ubytków, zagruntowanie podłoża, położenie nowej masy dekoracyjnej oraz jej wybarwienie i impregnacja. Inwestycja wewnątrz budynku z pewnością przełoży się na polepszenie estetyki, co wpłynie na przyjemniejszą atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych. Zakładany koszt tego remontu to 14 700 zł.