KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA PRZEWORSKA

W związku z gwałtownymi opadami deszczu, jakie miały miejsce dzisiaj w południowej części powiatu przeworskiego wezbrały wody rzeki Mleczki z dopływami, co spowodowało powódź w Hadlach Szklarskich i miejscowościach przyległych.

Znaczna część wody została zatrzymana w polderze w Siedleczce, jednak woda przelała się przez koronę wałów, skutkiem czego na terenie miasta Przeworska,  wzdłuż rzeki Mleczki możliwe jest wystąpienie podtopień.

Burmistrz Miasta Przeworska apeluje o zachowanie spokoju oraz zabezpieczenie sprzętu, urządzeń oraz pojazdów znajdujących się w obszarze możliwych podtopień. Prosimy o wykonywanie poleceń funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej  oraz Straży Miejskiej.

Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić kiedy fala spiętrzonej wody dotrze do miasta. Profilaktycznie, Burmistrz Miasta Przeworska polecił otworzyć śluzy na Jazie, co spowodowało obniżenie lustra wody. Poziom rzeki Mleczki jest stale monitorowany w sposób bezpośredni i poprzez elektroniczny pomiar stanu wody.