KOMBATANCI PODSUMOWALI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

27 września br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gminnego w Przeworsku, na które zaproszenie przyjął Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel.

Podczas spotkania z rąk przedstawiciela Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP dr Józefa Lorenca, za  upowszechnianie tradycji kombatanckich i wspieranie koła kombatantów, burmistrz Kisiel został wyróżniony pamiątkowym Krzyżem Zwycięstwa.

Po uroczystej części spotkania, kombatanci i członkowie wspierający koło przyjęli sprawozdanie zarządu z działalności w minionej kadencji. W głosowaniu jawnym zostały wybrane nowe władze. W skład nowego zarządu wchodzą: Julian Kamycki – prezes, Tadeusz Gołdasz – wiceprezes, Elżbieta Uchman – sekretarz, Jan Pieniążek – skarbnik oraz Eugeniusz Kądziołka członek zarządu.

Uroczystość uświetnił występ patriotyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku.