MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE

20 września 2017 r. w ratuszu burmistrz Leszek Kisiel oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogusław Duliban, Państwu Józefie i Józefowi Kot oraz Państwu Teresie i Wiesławowi Maczugom wręczyli odznaczenia Prezydenta RP za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystość była również okazją do licznych wspomnień oraz rozmów na temat bieżących wydarzeń. Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili także Państwo Helena i Zenon Majkutowie, których burmistrz odwiedził w miejscu zamieszkania.