KONIEC REMONTU DOMU MIŁOSIERDZIA

Serdecznie dziękuję Przewodniczącej Zarządu Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie“ Annie Sęk i Przewodniczącemu Rady Fundacji ks. Piotrowi Bukowi za zaproszenie na uroczyste otwarcie i poświęcenie przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Adama Szala „Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II”, przy ul. Kasztanowej w Przeworsku. Gratuluję wspaniałej inwestycji, tak potrzebnej mieszkańcom Przeworska i okolic nie tylko z przyczyn społecznych, ale i poprawy estetyki miasta. Generalny remont budynku bezsprzecznie wpłynął na poprawę wizerunku tej części Przeworska. Dziękuję i gratuluję raz jeszcze.