Trwają prace na osiedlu Jana III Sobieskiego

W ramach zamówienia pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Przeworska” trwają prace na osiedlu Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Na ulicy równoległej do drogi krajowej nr 94 rozpoczęły się roboty rozbiórkowe, przeprowadzone zostanie odwodnienie korpusu drogi, wykonanie koryta, podłoże ustabilizowane zostanie cementem i podbudową z kruszyw łamanych na powierzchni…

Trwają prace na ulicy Armii Krajowej

Okres niskich temperatur sprzyja prowadzeniu prac ziemnych. Kierownictwo firmy DROSECO podjęło decyzję, aby roboty związane z budową odwodnienia pasa drogowego ulicy Armii Krajowej wykonać jeszcze w bieżącym roku. To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy pomimo pewnych niedogodności związanych z dojazdem do swoich posesji, będą mogli…

Blisko 8 milionów na przebudowę miejskiego stadionu

W środowe przedpołudnie na stadionie miejskim przy ul. Budowlanych w Przeworsku odbyła się konferencja prasowa dotycząca przebudowy tego obiektu. Spotkanie zorganizowałem z udziałem Senatora RP Mieczysława Golby. Oprócz dziennikarzy i przedstawicieli mediów obecni byli mój zastępca Wojciech Superson, Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie Maciej Szewczyk, Przewodniczący Rady Miasta…

Prace drogowo-modernizacyjne na drogach bocznych do ulicy Żytniej

Prace drogowo-modernizacyjne na drogach bocznych do ulicy Żytniej w Przeworsku obejmują dwa odcinki drogowe. Jeden z nich łączy ul. Żytnią z chodnikiem prowadzącym na kładkę dla pieszych nad rzeka Mleczką. Drugi odcinek to końcówka bocznej ulicy Żytniej równoległej do rzeki Mleczka. Prace zrealizowane na tych drogach obejmowały wykonanie nowej podbudowy…

Ulica Klonowa zmodernizowana

Ulica Klonowa na swoim głównym przebiegu oraz jej boczna wschodnia odnoga to kolejny etap realizacji zadania związanego z modernizacją dróg na terenie naszego miasta w ramach dotacji uzyskanej z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja II. Łącznie 250 mb zmodernizowanych nawierzchni asfaltowych to nie tylko poprawa dojazdu do istniejących zabudowań…

Modernizacja ulicy Browarnej ukończona

Istniejący odcinek drogowy biegnący wzdłuż ogrodzenia dawnej mleczarni został w ostatnich dniach przebudowany. Nawierzchnie wzmocniono nowymi nakładkami asfaltowymi, a końcowy odcinek gdzie powstało kilka nowych budynków mieszkalnych, wykonano na nowo wraz z podbudową i nawierzchnią asfaltową. Łącznie na drodze o długości 320 mb wykonano ponad 1100…

Nowa nawierzchnia drogi do ROD „Kolejarz II”

Rolnicy, działkowicze i wszyscy mieszkańcy Przeworska mogą już korzystać z nowej nawierzchni od strony ul. Dobrej prowadzącej do nieruchomości rolnych oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz II” w Przeworsku. Firma Budinstel z Przeworska wykonała koryta na powierzchni 1120 m2, profilowanie i zgęszczanie podłoża na powierzchni 1925 m2, wykonała podbudowę z kruszywa na powierzchni…

Ul. Stolarska w nowej odsłonie

Widać już efekty prowadzonej inwestycji na ul. Stolarskiej w Przeworsku. W ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych wykonano odwodnienie w postaci nowych studzienek kanalizacyjnych, przykanalików i krat ściekowych, ułożono w ciągu ulicy kostkę brukową…

Korczaka w budowie

Trwa budowa i przebudowa dróg bocznych ul. Korczaka (na tak zwanym osiedlu „Za Szpitalem”). Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągów, wodociągów i kanalizacji sanitarnej, wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego, nawierzchnie jezdni, chodników i ciągi pieszo-jezdne. Postęp prac jest już widoczny.

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Rynek w Przeworsku

Pomimo zmiennych warunków pogodowych i zimowej aury za oknem rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Rynek w Przeworsku. Wykonawca firma F.H.U A.S BRUK Andrzej Słomiany z Woli Zarczyckiej przystąpiła do robót ziemnych i rozbiórkowych. To będzie kolejna ulica w naszym mieście w obrębie rynku wykonana z kostki brukowej. Oprócz…

Zakończyliśmy budowę kompleksu LA

Obok inwestycji poprawiających m.in. stan infrastruktury drogowej w mieście realizowane są również plany Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela w zakresie rozbudowy bazy rekreacyjno-sportowej. Złożona przez Leszka Kisiela deklaracja budowy kompleksu lekkoatletycznego została spełniona. Po opracowaniu dokumentacji projektowej budowy II etapu Ośrodka Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowego przy ul. Budowlanych, w 2021 roku…

Remont ulicy Klonowej na ukończeniu

Dobiegają końca prace modernizacyjne ulicy Klonowej. Zakres robót obejmował jej dwa odcinki (ul. Klonowa i ul. Klonowa boczna) na których wcześniej wykonano kanalizację sanitarną i deszczową. Wyrównane zostały istniejące podbudowy, na których położono nawierzchnię asfaltową z mieszanek mineralno-bitumicznych. Przebudowane i utwardzone zostały wjazdy oraz częściowo wymieniono elementy drogowe (krawężniki, kraty…

Podpisanie umowy w UMWP

Pozyskaliśmy kolejne środki z Samorządu Województwa Podkarpackiego!

Wczoraj, wspólnie ze Skarbnikiem Miasta Przeworska Dorotą Jarosz, podpisaliśmy umowę na 150 tys. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i do winnic ul. Za Parowozownią i ul. Aleksandrów. Dziękuję Zarządowi Województwa Podkarpackiego za dostrzeganie potrzeb przeworskiego samorządu. Przyznane dotacje pozwalają na zrównoważony rozwój naszego miasta.

Przebudowa ul. Cichej

Przebudowa ul. Cichej

Wakacje, wakacjami a remonty w naszym mieście realizowane są zgodnie z planem. Przebudowa ul. Cichej obejmuje w pierwszej kolejności roboty rozbiórkowe, a następnie wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej na powierzchni 145 m2 wraz z montażem krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 800 m2, wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi….

WYBUDUJEMY KOLEJNE DROGI!

Inwestycja pod nazwą ”Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” doczekała się realizacji. 30 czerwca w obecności mojego zastępcy Wojciech Superson i Skarbnika Miasta Doroty Jarosz, podpisałem z Bogdanem Wojtuniem (firma DRO – BRUK) umowę na realizację zadań, które obejmują: modernizację ulicy Marszałka Józefa…

KONIEC REMONTU DOMU MIŁOSIERDZIA

Serdecznie dziękuję Przewodniczącej Zarządu Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie“ Annie Sęk i Przewodniczącemu Rady Fundacji ks. Piotrowi Bukowi za zaproszenie na uroczyste otwarcie i poświęcenie przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Adama Szala „Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II”, przy ul. Kasztanowej w Przeworsku. Gratuluję wspaniałej inwestycji, tak potrzebnej mieszkańcom…

ULICA KLONOWA W PRZEWORSKU BĘDZIE ZMODERNIZOWANA

W czwartek 7 kwietnia Burmistrz Miasta Przeworska podpisał umowę na realizację modernizacji nawierzchni drogowych bitumicznych i brukowych. W ramach tego zadania, szacowanym nakładem 281 333,46 zł przebudowana zostanie ul. Klonowa w Przeworsku. Zaplanowane prace będą polegały na przełożeniu istniejących zjazdów i nałożeniu nowych zjazdów, wykonaniu nawierzchni z mieszanki…

ROZBIÓRKA MURU CMENTARZA – STRONA WSCHODNIA

Od kilku lat systematycznie przebudowywany jest mur cmentarza komunalnego przy ul. Tysiąclecia w Przeworsku. Stan Od kilku lat systematycznie przebudowywany jest mur cmentarza komunalnego przy ul. Tysiąclecia w Przeworsku. Stan ogrodzenia najstarszej nekropolii w naszym mieście wymaga jeszcze poprawy w kilku miejscach, dlatego też wykonawca zadania firma…