Konkurs poetycki „Przeworsk – Moje Miasto”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku zaprasza do udziału w konkursie poetyckim „PRZEWORSK – MOJE MIASTO”.

Konkurs adresowany jest do wszystkich bez względu na wiek i miejsce zamieszkania tj.: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych,  uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.

Czekamy na wiersz/rymowankę o tematyce związanej z naszą miejscowością.

Jeden egzemplarz pracy należy dostarczyć w formie papierowego wydruku (format A4, czcionka 12, odstępy między wierszami 1,5) i w wersji elektronicznej (w programie Word). Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora i opatrzona tytułem. (ponadto prosimy o podanie adresu, telefonu lub e-maila do kontaktu).
Pracę wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 i 2), należy złożyć w siedzibie biblioteki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biblio@biblioteka-przeworsk.pl w tytule wiadomości wpisując: „PRZEWORSK – MOJE MIASTO” do 31 października 2023 r.

Szczegóły konkursu znajdują się w dołączonym regulaminie.
regulamin – pobierz.pdf