Modernizacja ulicy Browarnej ukończona

Istniejący odcinek drogowy biegnący wzdłuż ogrodzenia dawnej mleczarni został w ostatnich dniach przebudowany. Nawierzchnie wzmocniono nowymi nakładkami asfaltowymi, a końcowy odcinek gdzie powstało kilka nowych budynków mieszkalnych, wykonano na nowo wraz z podbudową i nawierzchnią asfaltową. Łącznie na drodze o długości 320 mb wykonano ponad 1100 m2 nawierzchni asfaltowej. Przeprowadzone prace kosztowały 231 556,22 zł.