Książę Andrzej Lubomirski powrócił do domu

Książę Andrzej Lubomirski, ostatni przeworski ordynat, po 70 latach, powrócił do domu, do Przeworska.
Uroczystości pogrzebowe śp. Księcia Andrzeja Lubomirskiego przebiegły w następującym porządku:

Kaplica Domowa Pałacu Lubomirskich w Przeworsku

– egzekwie za zmarłego przy trumnie

– kondukt żałobny z Kaplicy Domowej Pałacu Lubomirskich do Bazyliki Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku.

Bazylika Kolegiacka pw. Ducha Świętego w Przeworsku

– Msza św. pod przewodnictwem JE abp. Józefa Michalika

– uroczystości pogrzebowe w Kaplicy Bożego Grobu i złożenie trumny w Krypcie Rodowej Lubomirskich; odsłonięcie tablic epitafijnych Henryka Lubomirskiego i Andrzeja Lubomirskiego.