Otwarcie nowych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku

Wspólnie z dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku Magdaleną Szlachtą uczestniczyłem dzisiaj w otwarciu nowych pomieszczeń w Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Przeworsku prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Poświęcenia wyremontowanych przestrzeni w obecności zaproszonych gości, sióstr i pracowników dokonał ks. prałat Tadeusz Gramatyka.

Dzięki remontowi, który służył poprawie warunków mieszkalnych i rehabilitacyjnych, na poddasze przeniesione zostały sala gimnastyczna oraz sala fizykoterapii. Wyremontowana została szatnia dla personelu oraz sala terapii zajęciowej. Budynek został przystosowany do obowiązujących przepisów ppoż.