ŁĄCZNIK OFICJALNIE ODDANY I POŚWIĘCONY – BEZPIECZNEJ DROGI

Wprawdzie 5 lipca 2019 r. oddana została do użytku strategiczna inwestycja dla miasta Przeworska – łącznik autostradowy od „węzła Przeworsk” do połączenia z drogą krajową nr 94 w miejscowości Gwizdaj, to właśnie dziś nastąpiło jego uroczyste otwarcie i poświęcenie. Dziękuję Marszałkowi i Zarządowi Województwa Podkarpackiego oraz parlamentarzystom za wsparcie tej niezwykle istotnej inwestycji.

Słowa uznania dla dyrektora i pracowników Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, a także wykonawców: Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Rzeszowie oraz firmie Wolmost”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego Pani Ewa Draus i Pan Piotr Pilch, były Burmistrz Miasta Przeworska Pan Janusz Magoń.