ULICA DYNOWSKA W NOWEJ ODSŁONIE

Lipiec to nie tylko Dni Przeworska i wydarzenia kulturalne. Systematycznie trwają prace inwestycyjne na drogach naszego miasta. W ostatnim czasie zakończony został II etap remontu ul. Dynowskiej. W zeszłym roku w ramach I etapu z kostki brukowej został wykonany chodnik, na łączną kwotę 61 126,88 zł, a w tym roku położona została nowa nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 1404 m2 i 270 mb betonowych krawężników. Podczas robót inwestycyjnych wymienione zostały wpusty deszczowe wraz z przykanalikami. II etap inwestycji kosztował 169 783,27 zł. Prace wykonała firma PBDIS BUDINSTEL Przeworsk