MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRZEWORSKU OTWARTA

15 września odbyło się uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku po blisko rok trwającej przebudowie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Redaktor Instytutu Książki Krzysztof Cieślik, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska, Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba oraz Radni Miasta Przeworska. Po przywitaniu zaproszonych gości i okolicznościowych przemówieniach zebrani wysłuchali niezmiernie interesującego wykładu prof. nadzw. dr hab. Janusza Morbitzera – „Edukacja epoki antropocenu”, a następnie minirecitalu w wykonaniu Aleksandry Wajdy. Po części oficjalnej można było zwiedzić przebudowane wnętrza biblioteki. Dzisiejszy wygląd dawnego budynku Towarzystwa „Sokół” zawdzięczamy dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1 866 226,00 zł. Dotacja opiewała na kwotę 1 399 667,00 zł, przy wymaganym 25 % wkładzie własnym 466 559,00 zł. Cieszę się, że przy wsparciu Ministra z sukcesem wygospodarowaliśmy potrzebne środki na rozwój infrastruktury potrzebnej czytelnictwu. W tym miejscu składam podziękowania Radnym Miasta Przeworska za zrozumienie i zabezpieczenie w budżecie miasta Przeworska niezbędnych środków – powiedział podczas otwarcia burmistrz Leszek Kisiel. Podziękował również wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację projektu, a także pracownikom biblioteki za ostatnie miesiące wytężonej pracy nad segregacją i odświeżeniem księgozbioru. Dodał, że wszelkie inwestycje w kulturę i oświatę są niezwykle cenne, ponieważ jest to nasze dziedzictwo.Dzięki konsultacjom społecznym przeprowadzonym przed realizacją projektu, udało się skonkretyzować najbardziej istotne potrzeby, o których informowali czytelnicy biblioteki. Gruntowny remont objął wypożyczalnie dla dorosłych i dział dla dzieci, który teraz znajduje się na parterze budynku, zaś czytelnia i dział audiowizualny z nowoczesnym wyposażeniem zajmuje dawny dział dla dzieci. Budynek został wzbogacony o windę, nowe okna, drzwi, elewację oraz izolację pionową. Wymienione zostało oświetlenie, instalacje elektryczna i hydrantowa, wykonana wentylacja mechaniczna oraz instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania. Biblioteka została dostosowana dla osób niepełnosprawnych.Poprzez przemyślane działanie i zrealizowanie remontu działalność pracowników biblioteki będzie prostsza, co przełoży się z pewnością na pozytywny odbiór miłośników książek. Już od 16 września Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku z szeroko otwartymi drzwiami czeka na czytelników. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia placówki, zapoznania się z nowymi wnętrzami, udogodnieniami i oczywiście do zgłębienia bogatej oferty kulturalno-czytelniczej.