TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE NA UL. NIEPODLEGŁOŚCI

Efektem podpisanego przeze mnie porozumienia ze Starostą Przeworskim jest rozpoczęta przebudowa ul. Niepodległości od skrzyżowania ul. Łańcuckiej do wjazdu na tzw. starą mleczarnię , tj. odcinek około 400 mb.
Zadanie jest współfinansowane po 50% z budżetu miasta Przeworska i budżetu Powiatu Przeworskiego. Wartość robót wynosi 135 000 zł. Ich zakończenie planowane jest w listopadzie br.