ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel uczcił 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wspólnie ze swoim zastępcą Wojciechem Supersonem złożył wiązankę przed tablicą upamiętniającą to wydarzenie i oddał hołd twórcom testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju.