OSIEDLE BENBENKA Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

W ubiegłym roku burmistrz Przeworska Leszek Kisiel zlecił wykonanie kanalizacji burzowej na os. Benbenka jako I etap prac pod przyszłą budowę drogi o wartości prawie 100 000 zł.

W bieżącym roku wybudowano brakujący prawie 400-metrowy odcinek ul. Benbenka wraz z oświetleniem. Wg kosztorysu inwestorskiego na drogę przewidziano 1940 m² asfaltu grubości 5 cm, obrzeża betonowe 255 mb, krawężniki 760 mb, dł. drogi ok. 390 mb. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i

Specjalistycznego „BUDINSTEL”  Beata Kalamarz, oferta złożona na kwotę 378 778,75 zł, okres gwarancji 49 miesięcy.