OBCHODY JUBILEUSZU 625-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH PRZEWORSKOWI I ERYGOWANIA PARAFII

W niedzielę 30. września odbyły się uroczystości obchodów 625-lecia nadania praw miejskich Przeworskowi i erygowania pierwszej parafii. Zebrani przed ratuszem goście, poczty sztandarowe, oraz mieszkańcy, w asyście orkiestry dętej Miejskiego Ośrodka Kultury przeszli do bazyliki pw. Ducha św. 

Proboszcz parafii ks. Tadeusz Gramatyka powitał wszystkich zgromadzonych, wśród nich metropolitę przemyskiego ks. abp. Adama Szala, proboszczów i księży przeworskich parafii, przedstawicieli sejmu, samorządowych władz województwa, powiatu i gmin, służb mundurowych oraz wiernych zgromadzonych w świątyni. Szczególne słowa powitania skierował do Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela, jako gospodarza i współorganizatora obchodów tego podwójnego jubileuszu.
Określając genezę ustanowienia parafii w roku 1393, ks. prałat podkreślił, że stało się to w tym samym czasie co nadanie praw miejskich Przeworskowi. 28 kwietnia 1393 roku biskup lubuski Jan erygował w Przeworsku parafię, którą w następnym roku zatwierdził biskup przemyski Maciej powierzając w niej duszpasterstwo Kanonikom Regularnym Stróżom Grobu Pańskiego Jerozolimskiego. Duszpasterstwo to prowadzili do połowy XIX w. Od roku 1846 działalność w parafii prowadzą kapłani diecezjalni. Parafia w Przeworsku przetrwała 625 lat, mimo wielu zawirowań historii i skomplikowanych losów kraju, dzięki, jak to określił ks. prałat 25 pokoleniom mieszkańców.

Wspólnej modlitwie koncelebrowanej w intencji parafii i miasta Przeworska przewodniczył Metropolita Przemyski abp. Adam Szal. Na zakończenie Eucharystii Burmistrz Miasta Przeworska dziękując za obecność Arcybiskupowi, księżom i wszystkim zebranym, podkreślił rolę kościoła w kształtowaniu historii Polski oraz rolę przeworskiej parafii w rozwoju zarówno religijnym, społecznym, jak i gospodarczym Przeworska.

Kolejną częścią obchodów jubileuszu był wspaniały koncert muzyki renesansu w wykonaniu zespołu Camerata Cracovia. Wysublimowanym występem artystów, grających na dawnych instrumentach takich jak lutnia, flety, czy viola da gamba towarzyszyła interpretacja poezji Jana Kochanowskiego w wykonaniu znanego aktora Olgierda Łukaszewicza. Koncert zespołu był doskonałym łącznikiem pomiędzy latami powstawania parafii i miasta, a współczesnością.