Piękne czytanie nagrodzone

Środa 20 marca upłynęła w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku pod znakiem pięknego słowa za sprawą uroczystego rozstrzygnięcia V Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku. Jak co roku objąłem konkurs patronatem.

Wydarzenie ma na celu propagowanie czytelnictwa, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, odkrywanie i popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej literatury pięknej, uwrażliwianie młodzieży na piękno języka ojczystego, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności uczniów oraz organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

W konkursie udział wzięło 103 uczniów z 20 szkół podstawowych.

Z przyjemnością w towarzystwie z-cy burmistrza Wojciecha Supersona, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszki Zakrzewskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku Lidii Bułaś, wicedyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ds. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Piotra Pękalskiego oraz Przewodniczącej konkursowej komisji, logopedy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku Doroty Czarny – Konieczny rozdaliśmy nagrody i dyplomy.

W kategorii uczniów klas I – III szkół podstawowych

 • I miejsce – Amelia Lomper, uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
 • II miejsce – Zuzanna Kotowska, uczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
 • II miejsce – Paulina Pukała, uczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej w Chałupkach
 • III miejsce – Klaudia Kiszka, uczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
 • III miejsce – Wiktoria Misiło, uczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach

Wyróżnieni: Michał Krancuczeń klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku, Dominika Urbanuczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, Izabela Bielecka, uczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, Klara Szpiłyk, uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie, Filip Kukułka, uczeń klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, Julia Byrwa, uczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej w Pantalowicach, Franciszek Drewniak, uczeń klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta  w Studzianie, Lena Duży, uczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej w Tryńczy.

W kategorii uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

 • I miejsce – Aleksandra Motyka, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
 • I miejsce – Wiktoria Dąbek, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej  im. św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu
 • II miejsce – Milena Preisner, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
 • II miejsce – Celina Wąsacz, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
 • III miejsce – Jagoda Kowal, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku
 • III miejsce – Julia Kosior, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

Wyróżnieni: Oskar Jeżowski, uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce, Maja Słonina, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, Zuzanna Kubusiak, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, Julita Bułaś, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, Daniel Sławiński, uczeń klasy IV ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku, Karol Czuba, uczeń klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, Rozalia Mazur, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Mirocinie, Aleksander Mazur, uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce, Zofia Zając, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, Mateusz Zakrzacki, uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej  im. Św. Brata Alberta  w Studzianie

W kategorii uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych

 • I miejsce – Jan Tytuła, uczeń klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w  Gniewczynie Łańcuckiej
 • I miejsce – Aleksandra Szajner, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
 • II miejsce – Magdalena Śliwa, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
 • II miejsce – Emilia Drozd, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku
 • III miejsce – Kornelia Ryznar, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej   im. Św. Brata Alberta  w Studzianie

Wyróżnieni: Emilia Łukaszów, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, Agnieszka Musiała,  uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, Natalia Sobieraj, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej   im. Św. Brata Alberta  w Studzianie, Julia Urban, uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu.