PÓŁNOCNY ODCINEK ULICY PONIATOWSKIEGO W NOWEJ ODSŁONIE

Po remoncie południowego odcinka drogowego ul. Poniatowskiego, zakończyła się również modernizacja północnej części tej drogi – na jednym z największych osiedli domów jednorodzinnych w Przeworsku. W ramach zaplanowanych przez burmistrza Leszka Kisiela inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 786,85 m2 oraz krawężnik – 328,6 m.

Zakres prac objął także wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 288 m2 oraz ułożenie obrzeży betonowych na długości 184 mb. Koszt inwestycji wyniósł 125 863,93 zł. Wykonawcą była firma BUDINSTEL Przeworsk.