ULICA MISIĄGIEWICZA JAK NOWA

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel i Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka informują o zakończeniu wspólnej inwestycji w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi i budowa chodnika ul. Misiągiewicza w Przeworsku w km 0+000 ÷ 1+258”.

Wykonawcą robót była firma Budowa Dróg i Mostów „SWOBODA” Sp. z o.o. Hawłowice. Zadanie zostało zrealizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Przeworsk, której udział w finansowaniu wyniósł 178 344,0 zł. Łączna wartość zadania to 397 528,66 zł.