PONAD STO TYSIĘCY ZŁOTYCH NA STOŁÓWKĘ W „JEDYNCE”

Wspaniała wiadomość dotarła dzisiaj do nas z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Złożony przez miasto Przeworsk wniosek o wsparcie finansowe w ramach realizacji modułu 3. wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” został rozpatrzony pozytywnie. Przyznana kwota, o którą wnioskowała Gmina Miejska Przeworsk to 80 000 zł. Dzięki zabezpieczeniu środków wkładu własnego w wysokości 20 407 zł będzie możliwa ponad 100. tysięczna inwestycja w stołówkę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.