KOLEJNE LAPTOPY DLA PRZEWORSKA

W połowie kwietnia informowaliśmy o dobrej wiadomości dla uczniów przeworskich szkół w związku z pozyskanymi przez miasto Przeworsk laptopami do nauki zdalnej. W drugim konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, również wzięliśmy udział. Projekt złożony przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela w programie #ZDALNASZKOŁA+, po raz kolejny został pozytywnie oceniony. 32 laptopy, które w całości sfinansowane zostały z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w imieniu Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska odebrał dzisiaj z-ca burmistrza Wojciech Superson. Wartość pozyskanego sprzętu to 74 523 zł, w tym ubezpieczenie również w ramach grantu na kwotę 923 zł.
Laptopy zostaną przekazane dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają potrzeby swoich uczniów i zadbają o odpowiednie rozdysponowanie sprzętu.