Posiedzenie Rady Jarosławsko-Przeworskiego Partnerstwa dla Rozwoju

Ostatni piątek października zgromadził w przeworskim ratuszu członków Rady Jarosławsko-Przeworskiego Partnerstwa dla Rozwoju. W dyskusji z wójtami i burmistrzami: Waldemarem Paluchem Burmistrzem Miasta Jarosławia, Andrzejem Żygadło Burmistrzem Miasta i Gminy Kańczuga, Stanisławem Petynią Wójtem Gminy Jawornik Polski, Danielem Krawcem Wójtem Gminy Przeworsk, reprezentującym Wójta Gminy Pawłosiów Jerzym Kubickim, uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak.

Uczestnicy posiedzenia wysłuchali prezentacji projektu raportu diagnostycznego obszaru partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem potencjału oraz barier rozwojowych, którą przygotowali doradcy Związku Miast Polskich.

Projekt doradczy Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie ze Związkiem Miast Polskich i Fundacją Fundusz Współpracy. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji gmin i powiatów do zarządzania strategicznym rozwojem lokalnym w partnerstwach społeczno-gospodarczych. Rada Jarosławsko-Przeworskiego Partnerstwa pracuje nad przygotowaniem dobrej strategii rozwoju dla Miasta Jarosławia, Miasta Przeworska, Gminy Przeworsk, Gminy Pawłosiów, Miasta i Gminy Kańczuga, Gminy Jawornik Polski oraz Powiatu Przeworskiego.