PROFILAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM!

Częste mycie rąk, stosowanie zasad higieny podczas kichania i kaszlu, korzystanie z pomocy medycznej w przypadku wystąpienia niepokojących objawów to podstawowe działania dzięki którym możemy zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych.