PROJEKT INTERREG – ARTISTIC

O tym jak ważne jest dziedzictwo kulturowe jako element lokalnego i regionalnego rozwoju miałem możliwość debatować podczas konferencji zorganizowanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Lidera projektu t2i Technology Transfer and Innovation z Włoch.

Konferencja odbyła się w ramach projektu w „ARTISTIC”, którego głównym zadaniem jest zidentyfikowanie, wybór i waloryzacja najbardziej obiecującego niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu wzmocnienia tożsamości i rozwoju obszaru Europy Centralnej.

Podczas spotkania podpisałem porozumienie o współpracy partnerskiej na realizację zadania pod nazwą: Punkt Wsparcia Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w ramach projektu ARTISTIC, finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.

Możliwość spotkania się z twórcami, osobami działającymi na rzecz zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przedstawicielami organizacji i instytucji kultury z województwa podkarpackiego było interesującym doświadczeniem.

Wczorajsza konferencja zapoczątkowała akcje pilotażowe mające na celu wsparcie procesu wdrażania i rozwijania projektów kulturalnych o potencjale biznesowym oraz pomagające dopasować pomysły z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego do oczekiwań potencjalnych inwestorów, łącząc w ten sposób aspekty kulturowe i marketingowe.