PROMESA NA DOM SENIORA W PRZEWORSKU

Kolejne dofinansowanie na potrzeby inwestycyjne trafiło do naszego miasta. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel odebrał w piątek 8 marca promesę na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Decyzję o przyznanych funduszach przekazał burmistrzowi Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, podczas spotkania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Konkurując z wieloma wnioskami złożonymi w ramach programu, wniosek Urzędu Miasta Przeworska został wysoko oceniony i otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania 300 000 zł. Pozwoli to w ponad 30% sfinansować zaplanowane prace, które obejmować będą przebudowę i rozbudowę budynku istniejącego Domu Kultury przy ul. Wiejskiej w Przeworsku z przystosowaniem na Dom Seniora. Dwukondygnacyjny obiekt przystosowany zostanie do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa budynku obejmować będzie wykonanie od strony południowej zadaszonego tarasu. Na parterze zlokalizowane będą: sala ogólnodostępna oraz pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia. Ponadto zaprojektowano sanitariaty dla pensjonariuszy, zaplecze socjalne dla pracowników oraz kuchnie do podgrzewania posiłków przywożonych z zewnętrz. Na piętrze budynku zlokalizowano pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do aktywności ruchowej, gabinet terapii indywidualnej, pokój pielęgniarski oraz łazienkę. Ponadto komunikacja między kondygnacjami odbywać się będzie istniejącą klatką schodową, która zostanie przebudowana oraz windą osobową. W otoczeniu budynku 30 seniorów, będzie miało do dyspozycji miejsce do rekreacji i odpoczynku, ogródek warzywny oraz grilowisko.