UNIKALNY RĘKOPIS O CECHU SZEWSKIM W POSIADANIU MIASTA

Niezwykle bogata historia przeworskiego rzemieślnictwa swoje początki bierze już w XV wieku, kiedy to pojawiają się pierwsze informacje na temat istnienia organizacji zawodowych, zwanych cechami. Jednym z pierwszych, był cech szewski. Miasto Przeworsk, dzięki inicjatywie burmistrza Leszka Kisiela wzbogaciło się o niezwykle cenny materiał historyczny jakim jest rękopiśmienny rejestr wyzwolonych uczniów cechu szewskiego w Przeworsku.

Na XXV Aukcji „Z kolekcji rodziny Lizaków” zorganizowanej przez szczeciński Antykwariat Wu-eL, 16 czerwca 2018 r. pojawiła się cenna dla naszego miasta pozycja rękopiśmienna o cechu szewskim w Przeworsku. Mając na uwadze znaczenie historii Przeworska i potrzebę kształcenia oraz poszerzania wiedzy i świadomości mieszkańców, pod koniec 2018 roku podjąłem inicjatywę nabycia rękopisu. W drodze decyzyjności, wystąpiłem z prośbą o pomoc, opinię i ocenę wartości produktu do Muzeum w Przeworsku. W odpowiedzi przeworscy muzealnicy bez wątpienia przyznali, że zakup tej pozycji byłby jak najbardziej uzasadniony, gdyż księga jest o prawie wiek starsza od pozostałych ksiąg w zasobach muzealnych i byłaby świetnym uzupełnieniem istniejącej kolekcji rękopisów cechów rzemieślniczych w Przeworsku. Ponadto wartość merytoryczna rękopisu jest ogromna, rzuca światło na funkcjonowanie cechu w wieku XVII, co do tej pory było nieznane z powodu braku źródeł. Treść pozyskanego rękopisu wnosi wiele do poznania dziejów miasta w XVII i początkach XVIII w. Można tam odszukać informacje na temat ówczesnych właścicieli miasta Ostrogskich i kolejnych, Lubomirskich. Po wpisach widać również, jak bogatą historię ma Przeworsk i jakie przeżywał trudności i ciężkie chwile. Analiza rękopisu pozwoli zapewne na ustalenie nowych faktów z historii miasta, a zwłaszcza miejscowej organizacji cechowej. Podczas V Sesji VIII Kadencji Rady Miasta Przeworska 28 lutego br. radni przyjęli uchwałę zabezpieczające środki w budżecie miasta na zakup rękopisu. Dzięki tej decyzji możemy cieszyć się wspaniałym i cennym dokumentem historycznym o naszym mieście.

Rękopis pozyskany z bardzo renomowanego antykwariatu dra Wojciecha Lizaka – prawnika, historyka i historyka sztuki, antykwariusza, posiada oczywiście certyfikat autentyczności. Na podstawie wnikliwej analizy papieru, formatu, filigranu (znaku wodnego), patyny, którą pokryte są wszystkie karty papieru, liternictwa, języka i stylu oraz oprawy, oryginalność jest nie do podważenia. Rękopis liczy 144 str. (łącznie z zapiskami na wyklejkach), jest zachowany w bardzo dobrym stanie, posiada miękką, skórzaną oprawę i jest wydany w formacie 4o.

Ten cenny dla Przeworska zabytek po zrobieniu fotokopii zostanie przekazany w depozyt Muzeum w Przeworsku – tam, gdzie powinno być jego miejsce.