PRZEDŁUŻENIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA

W środę 17 marca, w uznaniu za dotychczasową pracę, po uzyskaniu pozytywnych opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych miałem zaszczyt wręczyć decyzje o przedłużeniu powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku Pani Alicji Romankiewicz oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku Pani Lidii Bułaś. Panie dyrektor będą zarządzać placówkami przez kolejne cztery lata szkolne, do 2025 roku. Gratulując, życzę kolejnych sukcesów, satysfakcji w pracy zawodowej oraz spełnienia w życiu osobistym.