Przekazano grunt pod budowę nowego Sądu w Przeworsku

Na działce, którą przeznaczono pod budowę nowego Sądu Rejonowego w Przeworsku, podpisano dokumenty przekazujące grunty Skarbu Państwa w trwały zarząd dla Sądu Rejonowego w Przeworsku. Podpisy złożyli Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku Tomasz Półtorak oraz Starosta Przeworski Bogusław Urban. Miałem przyjemność reprezentować miasto na tym spotkaniu wspólnie z radnym Kamil Płoskoń.

Zaplanowana inwestycja ma na celu budowę obiektu Sądu Rejonowego w Przeworsku z wykonaniem małej infrastruktury oraz parkingu na 70 samochodów. W trybie możliwie najszybszym wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji, dzięki czemu Starostwo Powiatowe mogło rozpocząć procedury wydawania pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy inwestycji, której wartość kosztorysowa to 51,5 mln złotych obejmuje budowę budynku o powierzchni 3 300 m2 w tym m.in.:

– 81 dodatkowych pomieszczeń biurowych,
– 5 sal rozpraw,
– 20 pomieszczeń technicznych, magazynowych,
– 2 archiwa,
– 10 pomieszczeń magazynowych.

O tym, że jest potrzeba stworzenia lepszych warunków dla klientów Sądu Rejonowego w Przeworsku mówiono od wielu lat. Wydział ksiąg wieczystych funkcjonujący w kilku lokalizacjach, archiwum z brakiem miejsca na podstawowe dokumenty, kolejki w rozpatrzeniu spraw cywilnych, to były często podnoszone problemy lokalowe sądu. Z inicjatywą powstania nowego budynku, który spełniałby podstawowe standardy występował wiele lat temu prezes przeworskiego sądu Mariusz Fołta, a w ostatnich latach prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku Tomasz Półtorak. Dzięki zabiegom prezesa Półtoraka udało się przekonać Ministerstwo Sprawiedliwości, że nowy budynek Sądu Rejonowego w Przeworsku jest konieczny.

Nie byłoby tej decyzji bez wsparcia ministra Warchoła, który wczoraj podpisał dokument przejęcia nieruchomości. Rangę wydarzenia podkreślał udział wielu gości z Podkarpacia: prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Rafała Puchalskiego, dyrektora Sądu Apelacyjnego Piotra Słabego, prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu Mariusza Fołty, prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Barbary Żekięć, dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu Marka Blamy, dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie Macieja Szewczyka, dyrektor Sądu Rejonowego w Jarosławiu Anny Wilk, prezesa Sądu Rejonowego w Przeworsku Tomasza Półtoraka. Uroczystość obecnością zaszczycili również senator RP Mieczysław Golba, poseł na Sejm Maria Kurowska, I Wicewojewoda Podkarpacka Jolanta Sawicka, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch i członek zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowy-Jedynak.

Dziękuję Ministrowi Panu Marcinowi Warchołowi za podjęte decyzje i przychylność dla miasta Przeworska.