Rozpoczęto pracę nad nową drogą dojazdową do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz II”

Realizując umowę podpisaną 4 września z firmą Budinstel z Przeworska, wykonawca rozpoczął prace na drodze dojazdowej do gruntów rolnych. Nowa droga będzie dojazdową do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz II” w Przeworsku od strony ul. Dobrej. Zaplanowane prace obejmują: wykonanie koryta na powierzchni 1120 m2, profilowanie i zgęszczanie podłoża na powierzchni 1925 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa na powierzchni 1650,00 m2 oraz nawierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem kamiennym na powierzchni 1500 m2. Wartość robót wyniesie 115 145, 40 zł z czego 90 000 zł pochodzi z pozyskanej dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Zakończenie przebudowy zaplanowane jest na początek listopada br.