PRZEWORSK WĄSKI DOCZEKAŁ SIĘ REMONTU

Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska oraz Wojciech Superson zastępca burmistrza w obecności Bogusława Urbana Starosty Przeworskiego oraz Roberta Mądrego dyrektora PZD przekazali firmie DRO-BRUK Bogdan Wojtuń, plac budowy parkingu. Parking powstanie w ramach umowy zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miejską Przeworsk, dotyczącej budowy i modernizacji infrastruktury około przystankowej w ramach zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Dzięki pozyskanemu przez burmistrza wsparciu finansowemu w wysokości 163 117,38 zł od Samorządu Województwa Podkarpackiego, na terenie miasta Przeworska powstanie kolejny nowy parking przeznaczony na 30 miejsc postojowych dla pasażerów korzystających z przewozów kolejowych Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, jak i kolei wąskotorowej. Środki własne miasta Przeworska to kwota 146 529,50 zł, a łączny koszt budowy parkingu wynosi 309 646,88 zł. Realizacja projektu jest możliwa dzięki zawartemu jeszcze w listopadzie 2019 roku porozumieniu burmistrza Przeworska ze Starostą Przeworskim – właścicielem terenu. W wyniku podjętych wspólnie działań miasto Przeworsk zrealizuje budowę parkingu przy dworcu Przeworsk Wąski, a jak zapowiedział Starosta B.Urban w ciągu miesiąca powinien być rozpisany przetarg na remont i rewitalizację dworca Przeworsk Wąski. Niewątpliwie wspólne decyzje przyczynią się do znaczącej poprawy wizerunku tej części naszego miasta i ucywilizowania miejsc postoju samochodów. Dadzą również lepszą możliwość promocji kolejki wąskotorowej.